Am un card Sensiblu si vreau sa imi actualizez datele

Regulament Oficial al Programului de Fidelitate Sensiblu 
(“Regulamentul Oficial”) 
din data de 10.06.2019 – in vigoare din data de 01.07.2019

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI INFORMAREA PUBLICULUI 
Acest Program de Fidelitate este organizat si desfasurat de SENSIBLU S.R.L., cu sediul in localitatea Mogosoaia, judetul Ifov, Str. Ciobanului nr.133, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/673/2007, cod unic de inregistrare 9378655, atribut fiscal RO, reprezentata prin Administrator Andreea Grigorescu, (denumita in continuare “Organizator sau Sensiblu”). 
Participantii la Programul de Fidelitate Sensiblu (denumit in continuare “Programul de Fidelitate”) sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”). 
Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui Participant la Programul de Fidelitate, pentru consultare, in oricare dintre farmaciile Sensiblu, magazinele L’Occitane, precum si pe site-urile www.sensiblu.com si www.loccitane.ro
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public, cu cel putin 10 zile inainte de data implementarii efective a modificarii, prin afisarea unui anunt in farmaciile Sensiblu si magazinele L’Occitane, precum si pe site-urile mentionate anterior privind modificarea Regulamentului Oficial. Inainte de intrarea in vigoare, noul Regulament Oficial va putea fi consultat exclusiv pe site-urile aratate mai sus, iar principalele modificari pot fi obtinute de Participanti si prin intermediul Serviciului Clienti.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI 
Programul de Fidelitate este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in farmaciile Sensiblu, magazinele L’Occitane, precum si la partenerii Organizatorului.

SECTIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI 
Programul de Fidelitate are durata nelimitata. Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea sau modificarea Programului de Fidelitate. 
Instiintarea referitoare la incetarea Programului de Fidelitate va fi afisata de Organizator cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii Programului de Fidelitate in toate farmaciile Sensiblu si magazinele L’Occitane, intr-un loc vizibil, precum si pe site-urile www.sensiblu.com si www.loccitane.ro
Programul de Fidelitate se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE 
Poate fi membru al Programului de Fidelitate orice persoana fizica avand minim 18 ani impliniti (denumit in continuare “Participantul”). 
La Programul de Fidelitate se poate participa numai prin completarea si semnarea Formularului de Inscriere. Formularele de Inscriere sunt accesibile in format electronic in oricare din farmaciile Sensiblu, magazinele L’Occitane sau in locatiile partenerilor la Programul de Fidelitate si sunt completate de catre un angajat al Organizatorului sau al partenerilor acestuia, in urma furnizarii de catre Participant a datelor necesare completarii acestuia. Participantul este obligat sa furnizeze datele sale reale in vederea completarii integrale a Formularului de Inscriere. 
Participantul este, de asemenea, obligat sa furnizeze toate datele necesare pentru completarea integrala a campurilor marcate ca obligatorii in Formularul de Inscriere. Aceste campuri sunt: nume, prenume, data nastere, sex, telefon fix sau telefon mobil (inregistrat in Romania), semnatura. Formularul de Inscriere in Programul de Fidelitate este completat si printat de catre farmacist in 2 (doua) exemplare, verificat de catre Participant. Cel de-al doilea exemplar al Formularului de Inscriere va ramane in posesia Participantului. 
Formularul de Inscriere nesemnat sau continand date incomplete sau eronate nu este valid, ceea ce atrage dupa sine imposibilitatea participarii la Programul de Fidelitate si neacordarea Cardului de Fidelitate Sensiblu. 
Dupa semnarea Formularului de Inscriere si predarea acestuia catre personalul Organizatorului sau a partenerilor acestuia, personalul farmaciei salveaza Formularul de Inscriere in format electronic deschis in sistem, si activeaza Cardul de Fidelitate pe loc oferind acces la discount direct.

SECTIUNEA 5. CARDUL DE FIDELITATE SENSIBLU 
La baza Programului de Fidelitate se afla Cardul de Fidelitate destinat clientilor Sensiblu si L’Occitane. 
Sintagma Card de Fidelitate cuprinde atat cardurile de Fidelitate Sensiblu, cat si Cardurile de Fidelitate L’Occitane. 
Cardul de Fidelitate are doua variante: Standard Sensiblu si Standard L’Occitane. 
Fiecare Participant are dreptul la un singur Card de Fidelitate activ si validat din fiecare varianta enumerata mai sus. Organizatorul isi rezerva pe deplin dreptul de a invalida Cardurile de Fidelitate ale Participantilor care detin doua sau mai multe astfel de carduri, fara notificare prealabila. 
Falsificarea oricarui Card de Fidelitate se pedepseste conform legilor. 
In plus fata de aceste variante de carduri, Sensiblu poate emite si alte tipuri de carduri, adresate anumitor categorii de clienti si/sau Participanti, in baza unor regulamente distincte. 
Cardul de Fidelitate Sensiblu este disponibil clientilor in mod gratuit, pe loc, in toate farmaciile Sensiblu si magazinele L’Occitane, in schimbul completarii si semnarii Formularului de Inscriere in Programul de Fidelitate. 
Accesul la discountul direct acordat in baza Cardului de Fidelitate este posibil doar pentru Participantii care detin un Card de Fidelitate cu toate datele obligatorii completate corect in sistem, adica au completat si semnat Formularul de Inscriere, conform specificatiilor din prezentul Regulament Oficial. 
In cazul in care clientii nu furnizeaza datele necesare si nu semneaza Formularul de Inscriere in Programul de Fidelitate, nu vor putea primi Cardul de Fidelitate. 
Cardurile de Fidelitate care nu au completate datele minime obligatorii in sistem, sunt invalidate in sistem. Participantii care detin un Card de Fidelitate invalidat pot solicita revalidarea acestuia, in urma completarii si semnarii unui Formular de Inscriere, in orice farmacie Sensiblu sau magazin L’Occitane si li se vor activa beneficiile conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial. 
Participantii pot avea acces la discount direct numai dupa ce au completat si au semnat Formularul de Inscriere, astfel: la inrolare, clientul ofera in mod verbal datele farmacistului, acesta le introduce in aplicatia de talon electronic si printeaza Formularul de Inscriere cu datele clientului in 2 (doua) exemplare, pentru a fi semnat. Clientul va verifica corectitudinea datelor completate de catre farmacist si va semna un exemplar al Formularului de Inscriere, pe care il va inmana farmacistului. Dupa primirea exemplarului de Formular de Inscriere semnat de catre client, personalul farmaciei activeaza cardul, pe loc, in sistem, fapt care face posibil din acel moment accesul la discountul direct. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica corectitudinea si integralitatea informatiilor declarate de Participant in Formularul de Inscriere in Programul de Fidelitate la momentul semnarii acestuia. In situatia in care informatiile sunt eronate sau incomplete, Sensiblu isi rezerva dreptul de a modifica starea Cardului de Fidelitate in sistem, in card invalidat, limitand accesul Posesorului de Card de Fidelitate la beneficiile Programului de Fidelitate, pana la rectificarea erorilor sau completarea datelor.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI 
6.1.Utilizarea Cardului de Fidelitate Standard 
Cardul de Fidelitate permite Posesorului de Card de Fidelitate sa beneficieze de discount direct, de pana la 10% din suma platita cu numerar sau card bancar, la fiecare tranzactie in parte, conform prezentului Regulament Oficial, in conditiile specificate mai jos
In cazul in care Participantul opteaza pentru o promotie sau pentru o reducere speciala de pret oferita in farmaciile Sensiblu sau magazinele L’Occitane, Posesorul de Card de Fidelitate, indiferent de tipul de card, beneficiaza numai de promotia sau reducerea respectiva si nu mai poate beneficia de discount direct la tranzactia respectiva. Punctual, in anumite situatii, Organizatorul poate decide in mod expres cumularea unor promotii sau reduceri cu discountul direct oferit prin utilizarea Cardului de Fidelitate. 
In fiecare an, in luna in care Posesorul de Card de Fidelitate isi aniverseaza ziua de nastere, acesta va primi din partea Organizatorului un cadou sub forma unui voucher valoric, in valoare de 5 lei. Voucherul trebuie folosit in luna in care Posesorul de Card de Fidelitate isi aniverseaza ziua de nastere, in caz contrar, in prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost acordat voucherul, voucherul va fi retras din contul Posesorului de Card de Fidelitate. Voucherul nu poate fi utilizat pentru achizitionarea de medicamente compensate si gratuite in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. Posesorul Cardului de Fidelitate trebuie sa anunte faptul ca doreste achitarea produselor cu voucher inainte de efectuarea platii. 
Pentru partenerii Organizatorului, modul de acumulare a punctelor si discount-urile acordate sunt stabilite de acestia in cadrul propriilor lor regulamente. 
Posesorul de Card de Fidelitate care, inainte de efectuarea cumparaturii, nu preda Cardul de Fidelitate pentru scanare, nu va putea beneficia de discount direct si nici nu va putea beneficia de promotiile destinate Posesorilor de Card de Fidelitate Sensiblu. Cardul de Fidelitate nu permite oferirea discount-ului ulterior momentului cumparaturii. 
6.2. Mecanismul de acordare a discount-ului direct 
Participantul poate beneficia pe Cardul de Fidelitate de discount direct, la fiecare tranzactie in parte, cu respectarea limitarilor precizate mai jos. Procentul discount-ului poate fi modificat de Organizator oricand pe Durata Programului de Fidelitate si va fi comunicat in Regulamentul Oficial actualizat pe site-ul www.sensiblu.com
Limitari in acordarea discount-ului direct:

 • Discount-ul direct prin reducere de pret se aplica produselor doar cu conditia ca pretul final de vanzare cu amanuntul (rezultat in urma discount-ului acordat) sa fie mai mare decat costul de achizitie al produsului, conform reglementarilor legale in vigoare. In cazul in care cu ocazia aplicarii discount-ului, pretul de vanzare al produselor scade sub sau egaleaza costul de achizitie, discount-ul va fi redus in mod corespunzator astfel incat pretul final de vanzare al produselor si/sau serviciilor sa fie mai mare decat costul de achizitie.
 • In cazul achizitiei de medicamente compensate si gratuite in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, nu se aplica nici un tip de discount sau promotie.
 • discount-ul direct nu se cumuleaza cu nicio alta promotie sau reducere in desfasurare la aceleasi produse, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul decide in mod expres altfel.
 • Punctual, in anumite situatii, Organizatorul poate decide ca pentru anumite produse nu se acorda niciun fel de discount.

Avand in vedere incetarea acordarii de catre Organizator de Puncte de Fidelitate pentru achizitiile efectuate in farmaciile Sensiblu si/sau magazinele LOccitane, incepand cu data de 01.07.2019, Posesorii de Card de Fidelitate care au acumulat Puncte de Fidelitate aferente tranzactiilor efectuate pana la data de 30.06.2019, vor avea la dispozitie 6 luni (respectiv pana la data de 31.12.2019) pentru preschimbarea acestora. Preschimbarea Punctelor de Fidelitate se va putea face doar in farmaciile Sensiblu, magazinele L’Occitane si la partenerii selectati din Programul de Fidelitate numai de catre Posesorul Cardului de Fidelitate si numai in urma prezentarii unui act de identitate cu poza valabil. 
Regula de preschimbare este urmatoarea: fiecare Punct de Fidelitate acumulat valoreaza la preschimbare 0,05 lei. 
Produsele dorite pot fi cumparate, integral sau partial (doar in cazul in care valoarea produsului este mai mare decat valoarea soldului Punctelor de Fidelitate) cu Punctele de Fidelitate acumulate. Pentru plata partiala a produsului cu Puncte de Fidelitate, restul valorii produsului se achita pe loc cu numerar sau cu card bancar. 
Orice sesizare in ceea ce priveste preschimbarea Punctelor de Fidelitate poate fi formulata doar in termen de 10 zile calendaristice de la data tranzactiei, sub conditia prezentarii bonului fiscal care atesta tranzactia respectiva. 
Punctele de Fidelitate care nu au fost preschimbate pana la data de 31.12.2019 vor fi sterse definitiv de pe Cardurile de Fidelitate la data de 01.01.2020.

SECTIUNEA 7. CARDUL DE FIDELITATE STANDARD L’OCCITANE 
Cardul de Fidelitate Standard L’Occitane poate fi obtinut de catre orice Participant care:

 • detine un Card de Fidelitate Sensiblu activ si validat, cu toate datele minime obligatorii completate corect in sistem;
 • a efectuat in ultimele 2 luni achizitii de produse L’Occitane din farmaciile Sensiblu sau magazinele L’Occitane in valoare cumulata de minimum 150 de lei.

Pentru dobandirea beneficiilor aferente detinerii unui Card de Fidelitate Standard L’Occitane, Participantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ conditiile anterior mentionate. 
Posesorii de Card de Fidelitate Standard L’Occitane vor avea toate beneficiile Cardului de Fidelitate Standard Sensiblu, cu urmatoarele modificari:

 • Un cadou de bun venit, exclusiv pentru Participantii care indeplinesc conditiile de calificare specificate in prezentul Regulament Oficial. Cadoul consta intr-o crema de maini Shea 30 ml L’Occitane. Cadoul se acorda o singura data, la momentul ridicarii Cardului de Fidelitate Standard L’Occitane, personal, pe baza prezentarii unui act de identitate valabil cu poza si a Cardului de Fidelitate Sensiblu, din orice Sensiblu sau magazinul L’Occitane ales de Participant. Cardul de Fidelitate L’Occitane si cadoul pot fi ridicate de Participant in termen de 3 luni de la data la care a fost anuntat despre disponibilitatea Cardului de Fidelitate in locatia selectata.
 • In fiecare an, in luna in care Participantul isi aniverseaza ziua de nastere, acesta va primi un discount direct de pana la 25% la achizitiile de produse L’Occitane. Discount-ul se aplica pentru toate produsele L’Occitane achizitionate si este valabil doar in luna respectiva, neputand fi accesat ulterior.
 • Promotii si oferte speciale dedicate, invitatii la evenimentele si prezentarile de produse L’Occitane trimise Participantilor pe unul din canalele de contact comunicate prin Formularul de Inscriere in Programul de Fidelitate, daca acestia si-au exprimat acordul cu privire la comunicari in scop de marketing direct.
 • Informari in premiera despre lansarile si produsele L’Occitane noi care vor fi disponibile in farmaciile Sensiblu selectionate, magazinele L’Occitane si online pe www.loccitane.ro, pe unul din canalele de contact comunicate prin Formularul de Inscriere in Programul de Fidelitate, daca Participantul si-a exprimat acordul cu privire la comunicari in scop de marketing direct.

Toate beneficiile Cardului de Fidelitate Sensiblu detinut de Participantul care se califica in Programul de Fidelitate ce face obiectul prezentului Regulament Oficial. 
Participantul care, inainte de efectuarea de achizitii de produse L’Occitane din farmaciile Sensiblu selectionate, magazinele L’Occitane sau nu completeaza seria de Card de Fidelitate la efectuare unei comenzi online pe site-ul www.loccitane.ro, nu preda Cardul de Fidelitate pentru scanare, nu va putea accesa niciun beneficiu acordat in cadrul Programului de Fidelitate. Cardul de Fidelitate nu permite oferirea beneficiilor ulterior momentului achizitiei. 
Beneficiile acordate in baza prezentului Regulament Oficial nu se cumuleaza cu nici o alta promotie in desfasurare la produse similare.

SECTIUNEA 8. FOLOSIREA CARDULUI DE FIDELITATE 
Utilizarea Cardului de Fidelitate se poate face numai de catre Posesorul acestuia, in caz contrar, Posesorul Cardului de Fidelitate isi asuma intreaga responsabilitate privind orice problema care poate sa apara in legatura cu utilizarea beneficiilor Cardului de Fidelitate. 
Pentru a beneficia de discountul direct, Participantul va trebui sa anunte ca este Posesor de Card de Fidelitate si sa prezinte Cardul de Fidelitate la casa de marcat inainte ca personalul din farmacie sa inceapa introducerea produselor in casa de marcat fiscala. Cardul de Fidelitate va fi trecut prin cititorul de cod de bare, moment in care farmacistul va avea acces la informatii privind datele de indentificare ale Participantului (nume si prenume, numar de telefon) si la discount-urile oferite pentru produsele achizitionate. 
In cazul in care Participantul nu este in posesia Cardului de Fidelitate, cautarea acestuia in baza de date se va putea face exclusiv dupa numarul de telefon declarat de Participant la momentul completarii Formularului de Inscriere. 
Pe bonul fiscal va fi tiparita reducerea aplicata la valoarea totala a bonului. Sistemul este centralizat si cuprinde toate farmaciile Sensiblu din tara si magazinele L’Occitane. 
De asemenea, accesul la discount-uri sau promotii este posibil in oricare din farmaciile Sensiblu, magazinele L’Occitane sau locatiile partenerilor din Programul de Fidelitate, cu exceptia cazurilor speciale in care promotiile se desfasoara doar in anumite farmacii. 
Pentru descoperirea si prevenirea fraudelor prin utilizarea Cardului de Fidelitate, Organizatorul va monitoriza si analiza tranzactiile efectuate utilizand Cardul de Fidelitate.

SECTIUNEA 9. CARDURILE DE FIDELITATE NEFOLOSITE, DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida orice Card de Fidelitate dupa trecerea unei perioade de 12 luni de la ultima utilizare sau care a fost folosit incalcandu-se oricare dintre prevederile prezentului Regulament Oficial sau ale dispozitiilor legale. Posesorul unui Card de Fidelitate invalidat va pierde dreptul de a beneficia de discountul direct si orice alte beneficii atasate Cardului de Fidelitate respectiv, insa va putea solicita revalidarea Cardului de Fidelitate. 
Cardurile de Fidelitate invalidate pot fi revalidate in orice farmacie Sensiblu sau magazin L’Occitane, fara a fi necesara emiterea unui nou plastic. Pentru aceasta, Posesorul Cardului de Fidelitate trebuie sa prezinte Cardul de Fidelitate invalidat si sa completeze un nou Formular de Inscriere. 
Cardurile de Fidelitate invalidate, pentru care nu a fost solicitata revalidarea, vor fi anonimizate dupa trecerea a 3 ani de la data invalidarii lor. 
Daca un Card de Fidelitate s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, evenimentul trebuie anuntat in maxim 24 de ore la linia cu acces gratuit TelVerde 0800 080 234 – relatii cu clientii (denumit in continuare “Serviciul Clienti”). In caz contrar, Participantul isi asuma orice utilizare ilegala a Cardului de Fidelitate pierdut sau furat. Odata cu instiintarea se vor comunica seria Cardului de Fidelitate, numele si prenumele, telefonul si data nasterii Posesorului de Card de Fidelitate. 
Participantul care isi pierde Cardul de Fidelitate sau ii este furat are dreptul la un nou Card de Fidelitate. In perioada de inlocuire a Cardului de Fidelitate Participantul nu va putea accesa nici unul dintre beneficiile Cardului de Fidelitate. 
In cazul Cardurilor de Fidelitate deteriorate, pierdute sau furate, noul Card de Fidelitate Standard se poate solicita si obtine din orice farmacie Sensiblu sau magazin L’Occitane cu conditia completarii unui nou Formular de Inscriere.

SECTIUNEA 10. FUNCTIONAREA SERVICIULUI DE RELATII CU CLIENTII 
Posesorii de Card de Fidelitate pot obtine informatii referitoare la functionarea Programului de Fidelitate si folosirea Cardului de Fidelitate apeland Serviciul Clienti la numarul de telefon 0800 080 234 (TelVerde gratuit), cu program non-stop. Tot la acest numar, Posesorul Cardului de Fidelitate va anunta fara intarziere orice schimbare a datelor personale comunicate prin Formularul de Inscriere si, de asemenea, va anunta pierderea, furtul sau deteriorarea Cardului de Fidelitate. De asemenea, Posesorul Cardului de Fidelitate are posibilitatea de a isi modifica oricand optiunile bifate in Formularul de Inscriere. 
In scopul protejarii datelor personale ale Participantilor la Programul de Fidelitate, Serviciul Clienti va solicita informatii si date cu caracter personal pentru a stabili identitatea Participantului. Daca operatorul de la Serviciul Clienti nu a stabilit in mod corespunzator identitatea Participantului el este indreptatit sa refuze furnizarea de informatii.

SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Prin semnarea Formularului de Inscriere, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin semnarea Formularului de Inscriere, Participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei Sensiblu SRL, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopul acordarii de beneficii conform politicii Sensiblu, in scopuri statistice, iar in situatia in care si-a dat acordul, si pentru actiuni de marketing direct, pentru profilare si pentru a primi materiale informative personalizate de la Sensiblu si partenerii din Programul de Fidelitate. De asemenea, prin aderarea la Programul de Fidelitate, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate in mod implicit pentru comunicari comerciale corelate cu Programul de Fidelitate, pe baza politicilor comerciale ale Organizatorului. 
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Programului de Fidelitate si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Programul de Fidelitate si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Sensiblu poate transmite aceste date tertilor in conditii de stricta confidentialitate, in scopul prevazut in prezentul Regulament Oficial. 
Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la Programul de Fidelitate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului European 679/2016 (GDPR) privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Astfel, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal colectate de la Participanti prin completarea Formularelor de Inscriere in Programul de Fidelitate pentru inscrierea in Programul de Fidelitate si acordarea beneficiilor standard conform Regulamentului Oficial. 
Furnizarea datelor cu caracter personal de catre Participant este optionala, insa, refuzul oferirii tuturor datelor cu caracter personal solicitate in scopul inscrierii in Programul de Fidelitate conduce la imposibilitatea accesarii beneficiilor Programului de Fidelitate. 
Organizatorul va prelucra numele, prenumele, seria cardului si istoricul achizitiilor, in vederea analizarii tranzactiilor care pot avea un caracter fraudulos, in temeiul interesului legitim al Organizatorului. 
Datele cu caracter personal ale Participantilor inrolati in Programul de Fidelitate vor fi prelucrate timp de 1 (un) an de la data ultimei utilizari a Cardului de Fidelitate sau pana la data retragerii consimtamantului, oricare dintre acestea intervine mai intai. Datele cu caracter personal ale Participantilor inrolati in Programul de Fidelitate vor fi stocate timp de 3 ani de la data invalidarii Cardului de Fidelitate sau de la data retragerii consimtamantului. In cazul in care, dupa expirarea duratei stabilite, Organizatorul va stabili ca are un interes legitim sau o obligatie legala de a prelucra in continuare datele cu caracter personal ale Participantilor in alte scopuri, Organizatorul ii va informa in mod corespunzator in acest sens pe acestia. 
In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal ale Participantilor inrolati in Programul de Fidelitate, acestia au urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: Participantii au dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens catre Organizator;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal:Participantii au posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri in acest sens catre Organizator, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in cazul in cazul in care (i) datele nu mai sus necesare in scopul initial (si nu exista un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul Participantului, iar acestaisi retrage consimtamantul si nu exista alt temei legal, (iii) Participantul isi exercita dreptul de a se opune, iar Organizatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia europeana sau nationalasau (vi) datele au fost colectate in legatura cu servicii ale societatii informationale oferite copiilor (daca este cazul), cand se aplica cerinte specifice cu privire la consimtamant;
 • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: Participantii au dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazurile in care: (i) considera ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita Organizatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, insa Participantul nu doreste stergerea datelor sale cu caracter personal, ci restrangerea utilizarii acestor date; (iii) in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa Participantul are nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept al sau in instanta sau (iv) Participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care Organizatorul sa verifice daca temeiurile legitime ale sale prevaleaza asupra drepturilor Participantului;
 • Dreptul de a retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv. Prin retragerea consimtamantului cu privire la participarea in Programul de Fidelitate, Participantul nu va mai putea accesa beneficiile acordate conform politicii Sensiblu la prezentarea Cardului de Fidelitate in farmaciile Sensiblu, magazinele L’Occitane sau online pe www.locitane.ro si partenerii sai si, ca urmare a retragerii consimtamantului, Cardul de Fidelitate va fi invalidat;
 • Dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara in care se afla Participantul, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a se opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc Participantul sau il afecteaza pe acesta in mod similar intr-o maniera semnificativa;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-a furnizat Organizatorului intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea are la baza consimtamantul sau executarea unui contract si se realizeaza prin mijloace automate;

Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii pot trimite o solicitare in scris, datata si semnata la urmatoarea adresa: Mogosoaia, str. Ciobanului, nr. 133, jud. Ilfov sau un e-mail la protectiedate@adpharma.com. In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. 
De asemenea, in cazul in care Participantul doreste sa isi retraga consimtamantul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, acesta poate utiliza optiunea „dezabonare” care este inclusa in fiecare comunicare de marketing.

 • Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Protectie a Datelor (ANSPDCP) si dreptul de a se adresa instantelor de judecata competente.

Toate activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate in acest Regulament Oficial se refera exclusiv la persoane care au cel putin 18 ani.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL 
Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare in mod gratuit oricarui Participant la Programul de Fidelitate in toate farmaciile Sensiblu, magazinele L’Occitane, precum si pe site-urile www.sensiblu.com si www.loccitane.ro. Pentru informatii suplimentare, Participantul poate apela Serviciul TelVerde – 0800 080 234 – acces gratuit, cu program non-stop sau poate accesa site-ul www.sensiblu.com
Prin participarea la acest Program de Fidelitate, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 13. LITIGII 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

SENSIBLU SRL 
Prin administrator, 
Andreea Grigorescu

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SENSIBLU S.R.L.

Dreptul dumneavoastra la intimitate si viata privata, precum si increderea pe care ne-o acordati sunt importante pentru noi si, de aceea, prin aceasta Politica de confidentialitate (²Politica²) va furnizam informatii importante despre modul in care Sensiblu S.R.L. gestioneaza datele cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastra sau pe care ni le puneti la dispozitie. Aceasta Politica se aplica oricarui produs, serviciu, site sau aplicatie care colecteaza, inregistreaza, modifica, utilizeaza, acceseaza, transmite sau stocheaza date personale. 

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Politica si sa contactati Responabilul nostru cu Protectia Datelor daca doriti detalii cu privire la prelucrarile noastre sau la modificarea alegerilor dumneavoastra. Va rugam sa verificati actualizarile acestei Politici. In cazul in care vom aduce moodificari pe care le consideram importante, le veti putea consulta atat in farmaciile noastre, cat si online. 

Ne angajam sa va respectam confidentialitatea si dreptul dumneavoastra la intimitate si viata privata, respectand toate legile si reglementarile europene si nationale aplicabile protectiei datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Colectam date personale astfel incat sa va putem oferi produse si servicii de calitate. Credem ferm ca, daca activitatile noastre sunt adaptate la dorintele si nevoile dumneavoastra, pacientii nostri, cu totii vom avea de castigat. Consideram ca servicii mai bune reprezinta:

Optimizarea locatiilor farmaciilor noastre, astfel incat acestea sa fie intotdeauna aproape de locul in care va aflati;

Gestionarea sortimentului de produse si servicii in conformitate cu cerintele pacientilor nostri;

Personalizarea comunicarii cu dumneavoastra, astfel incat sa gasiti intotdeauna oferte care sa corespunda dorintelor dumneavoastra si sa beneficiati de oferte la produsele care va intereseaza;

Simplificarea procedurilor, cum ar fi achizitiile sau rezervarile, astfel incat sa venim in intampinarea nevoilor dumneavoastra mai repede si mai bine.

CINE SUNTEM 

Operatorul de date este Sensiblu S.R.L., o societate romana cu sediul social in Mogosoaia, str. Ciobanului, nr. 133, jud. Ilfov („Societatea”). 

Pentru mai multe informatii referitoare la Societate, va rugam sa vizitati paginahttps://www.sensiblu.com/index.php?page=pagini&PageId=Valori-Misiune-Viziune_6. 

CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM, IN CE SCOPURI SI IN CE BAZA 

Exista multe tipuri de situatii in care suntem in contact cu dumneavoastra si cu datele dumneavoastra personale. De exemplu, colectam datele personale in urmatoarele situatii:

Cand solicitati emiterea si cand utilizati un card de fidelitate;

Cand primiti o informare despre produsele si serviciile noastre prin sms, e-mail sau telefon;

Cand utilizati sau comunicati cu noi prin intermediul portalurilor multimedia si / sau a retelelor sociale.

Cand comunicati cu noi prin telefon, fax, e-mail, mesagerie vocala, mesagerie text (SMS), mesagerie imagine (MMS), mesagerie video sau mesagerie instant;

Cand ne trimiteti orice fel de adresa.

CATRE CINE TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL 

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizeaza serviciile mai multor parteneri contractuali. Acestia pot avea calitatea de Imputerniciti sau Operatori Asociati, iar acestora le pot fi furnizate unele date cu caracter personal pentru a fi utilizate in limitele obligatiilor pe care si le-au asumat fata de Societate si cu respectarea stricta a instructiunilor Societatii cu privire la prelucrarea acestor date. 

Datele cu caracter personal pe care le transmitem catre Imputerniciti sunt limitate la informatiile minim necesare pentru prestarea respectivelor servicii. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care lucram prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

Datele cu caracter personal pot fi dezvaluite si catre autoritati publice, atunci cand exista o obligatie legala sau contractuala in acest sens, la solicitarea expresa si in scris a acestora sau in cazul in care exista suspiciuni privind savarsirea unei infractiuni.

De asemenea, putem transmite datele dumneavoastra cu caracter personal catre terti achizitori, in masura in care activitatea Societatii ar fi transferata (in totalitate sau partial), iar datele personale ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii sau catre alte societati din grupul A&D Pharma, care vor respecta instructiunile Societatii in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Pentru mai multe informatii referitoare la grupul A&D Pharma, va rugam sa vizitati www.adpharma.com. 

Vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri, in baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea, astfel cum este detaliat mai jos:

Scopul prelucarii

Date cu caracter personal prelucrate

Temeiul prelucrarii

Durata prelucrarii

Destinatari / Imputerniciti 

Statistic

Identificator unic (IP)

Interes legitim

Durata utilizarii aplicatiei

Nu este cazul

Inrolare in Programul de fidelitate Sensiblu si emiterea cardurilor de fidelitate

Nume, prenume, sex, adresa, telefon, e-mail, data nasterii, numarul cardului,

Consimtamant

1 an de la data ultimei achizitii sau pana la retragerea consimtamantului

Furnizorul de software, Emitentul cardului de fidelitate

Comunicari de marketing direct

Nume, prenume, e-mail, telefon

Consimtamant

1 an de la data ultimei achizitii sau pana la retragerea consimtamantului

Agentii de publicitate si marketing, furnizorul de servicii de telecomunicatii (sms, e-mail)

Crearea profilului de consumator

Nume, prenume, numarul cardului, sex, varsta, oras, istoric cumparaturi, farmacia in care a fost utilizat cardul

Consimtamant

1 an de la data ultimei achizitii sau pana la retragerea consimtamantului

Furnizorul de software, agentii de publicitate

Sondaje sau studii de piata, anchete privind gradul de satisfactie a clientului, inclusiv atunci cand ne furnizati feedback cu privire la produsele si serviciile noastre

Nume, prenume, telefon

Consimtamant

1 an de la ultima interactiune sau pana la retragerea consimtamantului

Furnizorul de software, furnizori de servicii de sondaje sau studii de piata/anchete privind satisfactia clientilor

Organizarea campaniilor promotionale si/sau a concursurilor

Nume, prenume, adresa, telefon, e-mail, varsta,  numele contului din reteaua de socializare, CNP (CNP-ul este solicitat numai in cazul premiilor ale caror valoare depaseste 600 de lei), semnatura

Consimtamant / obligatie legala in cazul CNP-ului, pentru premii cu valoarea peste 600 lei (Codul fiscal)

Pe durata desfasurarii campaniei/ concursului si 3 ani de la data acordarii premiului

Agentii de publicitate si marketing, agentii de media digitala sau agentii de retele de socializare, firma de curierat care asigura livrarea premiului, ANAF

Oferirea de raspunsuri la intrebarile, reclamatiile sau solicitarile dumneavoastra adresate prin scrisoare, e-mail, telefon, fax

Nume, prenume, numar de telefon/fax, adresa de e-mail, adresa postala, voce.

Consimtamant

Pe durata solutionarii solicitarii, precum si 3 ani de la data solutionarii

Furnizorul de software, furnizorul de servicii de call-center, autoritati publice

Geolocalizare

 Localizare GPS / localizare GPS terminal mobil

Obligatie contractuala (solicitarea utilizatorului pentru afisarea farmaciilor din proximitate)

Sesiunea de lucru

Nu este cazul

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE 

In contextul operatiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate in strainatate numai catre state din Uniunea Europeana („UE”) sau Spatiul Economic European („SEE”).  

Va asiguram ca orice transfer realizat de Societate intr-un stat membru UE sau SEE va respecta cerintele legale prevazute in GDPR.

SECURITATEA PRELUCRARII DATELOR 

Societatea va asigura ca evalueaza si actualizeaza in mod constant masurile de securitate implementate pentru a se asigura ca acestea sunt specifice si adecvate pentru a proteja drepturile si libertatile persoanelor fizice. In acest sens, Societatea a implementat si implementeaza cele mai noi solutii tehnice, inclusiv hardware si software pentru mentinerea nivelului de securitate la un nivel adecvat care sa nu permita existenta un brese de securitate. Totodata, Societatea desfasoara periodic sesiuni de pregatire si instruire cu personalul care opereaza activitati suscetibile a interactiona in orice mod cu Datele cu caracter personal.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 

In contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Societate si, in caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora;

Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii, in cazul in care:

considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita Societatii sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal;

prelucrarea este ilegala, insa dumneavoastra nu doriti ca stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrangerea utilizarii acestor date;

in cazul in care Societatea nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru copurile definite, insa dumneavoastra aveti nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta sau

v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp necesar Soxxietatii pentru a verifica daca temeiurile legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra;

Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal prelucrate care va privesc, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive;

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,

persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, si nu exista niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrarii,

persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea;

datele au fost prelucrate ilegal;

stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia europeana sau nationala sau

datele au fost colectate in legatura cu servicii ale societatii informationale oferite minorilor (daca este cazul), cand se aplica cerinte specifice cu privire la consimtamant;

Dreptul de a va retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;

Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a va opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa;

Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat Societatii intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea are la baza consimtamantul dumneavoastra sau executarea unui contract si se realizeaza prin mijloace automate;

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a va exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamatii, va rugam sa ne scrieti la adresa Mogosoaia, str. Ciobanului, nr. 133, jud. Ilfov, prin e-mail la protectiedate@adpharma.com sau sã completați direct formularul aflat pe site. De asemenea, in cazul in care doriti sa va retrageti consimtamantul acordat cu privire la scopul de marketing direct (newsletter), aveti posibilitatea de a utiliza optiunea „Dezabonare” care este inclusa in fiecare comunicare de marketing transmisa.

Puteti contacta Responsabilul cu Protectia Datelor / DPO la adresa de corespondenta: Mogosoaia, str. Ciobanului, nr. 133, jud. Ilfov, e-mail:  protectiedate@adpharma.com sau telefon: 021.301.74.74. 

Puteti contacta Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii datelor cu Caracter Personal la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

MODIFICARI LA ACEASTA POLITICA 

Prezenta Politica de Confidentialitate poate suferi modificari si poate fi actualizata de catre Societate, dupa cum va fi necesar. Societatea va va notifica cu privire la orice modificari materiale sau substantiale ale acestei Politici si se va asigura ca respectiva notificare este efectuata intr-o maniera care asigura luarea acestora la cunostinta de catre dumneavoastra.

Actualizare: 12.11.2018