REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI „L’Occitane – Best Of Trees ”

Categorie Arhiva regulamente

Perioada de desfășurare: 12.12.2019 ora 10.00 14.12.2019 ora 23.59

 

 

Secțiunea I. Organizatorul Concursului

I.1. Organizatorul Concursului " L’Occitane – Best Of Trees " (denumit în continuare “Concursul”) este SENSIBLU S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în Mogoșoaia, str. Ciobanului 133, jud. Ilfov, având Cod Unic de Înregistrare 9378655 și număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov J23/673/2007, cont nr. RO64 BRDE 450S V122 3921 4500 deschis la B.R.D.-S.M.C.C. (Sucursala Mari Clienți Corporativi), capital social 52.627.320 lei, tel. 021/301.74.74, fax. 021/301.74.75, reprezentată de administrator, Andreea Grigorescu.

 

Secțiunea II. Temeiul legal. Scopul

II.1. Prezentul Concurs se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator.

 

Secțiunea III. Aria și durata de desfășurare a Concursului

III.1. Concursul va avea loc în perioada 12 decembrie 2019 (ora 10:00) – 14 decembrie 2019 inclusiv (ora 23.59), în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial.

III.2. Concursul este organizat și desfășurat pe întreg teritoriul României, prin intermediul paginii de Facebook Sensiblu: https://www.facebook.com/Sensiblu/.

 

Secțiunea IV. Dreptul de participare

IV.1. Poate participa la Concurs orice persoană fizica cu domiciliul sau cu resedința în România, care a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului și care deține un cont de Facebook ("Participanții").

La Concurs nu au dreptul să participe:

Ø  angajații SENSIBLU S.R.L. si persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții precum și rudele de gradul I ale acestora;

Ø  angajații agențiilor colaboratoare în derularea prezentului Concurs, soțiile/soții precum și rudele de gradul I ale acestora.

IV.2. Participarea la acest Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial (“Regulamentul”).

IV.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe. 

IV.4. Termenii și condițiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe pagina de Facebook a Concursului: http://www.facebook.com/Sensiblu/.

IV.5. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui Participant pe pagina de Facebook: http://www.facebook.com/Sensiblu/.

 

 

 

Secțiunea V. Modalitatea de desfășurare a Concursului

V.1. Pentru a se putea înscrie valabil în Concurs, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ:

·         Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii IV de mai sus;

·         Înscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea III de mai sus;

·         Să se înscrie in Concurs cu contul de Facebook;

·         Să posteze un comentariu pe pagina http://www.facebook.com/Sensiblu/, la postarea care anunță Concursul, in care sa ne spuna care este prietena pe care se bazeaza in cazul in care doreste sa planteze un copac, da-ne follow la pagina @farmacia.sensiblu si @loccitane_ro

·         Să urmărească pagina de Facebook http://www.facebook.com/Sensiblu/ pentru a fi la curent cu desfășurarea Concursului și anunțarea câștigătorilor.

V.2. Vor fi considerate valabil înscrise în Concurs comentariile postate până la data de 14  decembrie 2019  ora 23.59[SGO1] . Comentariile postate după această dată nu vor mai fi luate în considerare. Comentariile vor conține un limbaj decent, fără expresii obscene și/sau licențioase și trebuie să respecte cerința descrisă în prezentul Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care nu respectă prevederile prezentului Regulament.

 

Secțiunea VI. Desemnarea căștigătorilor și acordarea premiilor

VI.1. Toate comentariile care respectă, cumulativ, condițiile de participare menționate în Secțiunea V vor intra automat în etapa de jurizare și cele mai interesante trei răspunsuri vor fi premiate. Câștigătorii premiilor vor fi desemnați de către o comisie numită de Organizator, la sediul central al acestuia din comuna Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, care va acorda puncte de la 1-10 pentru fiecare comentariu, în funcție de creativitatea și autenticitatea comentariului postat.

VI.2. Primele 3 comentarii care vor obtine cel mai mare punctaj vor fi premiate.

VI.3. În cadrul Concursului se vor acorda trei premii, constând în:

 

3 truse Best of Trees – in valoare de 199 lei, TVA inclus / bucata

 

VI.4. Valoarea fiecarui premiu  este de 199 lei(o suta nouazeci si noua de lei), TVA inclus. Valoarea totala a premiilor este de 597 lei(cinci sute nouazeci si sapte de lei), TVA inclus.

VI.5. Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.

VI.6. Premiile revin numai Participanților desemnați câștigători și nu pot fi transmise unor terțe persoane.

VI.7. Pentru evitarea oricărui dubiu, un Participant la Concurs nu poate câștiga decât un singur premiu, indiferent de numărul de comentarii valabil înscrise la postarea care anunță desfășurarea Concursului.

 

Secțiunea VII. Publicarea câștigătorilor. Validarea câștigătorilor. Intrarea câștigătorilor în posesia premiilor

VII.1. Numele conturilor câștigătorilor vor fi publicate de către Organizator pe pagina de Facebook http://www.facebook.com/Sensiblu/ printr-o postare dedicată acestui anunț în data de 19.12.2019, după ora 12.00. Numele complet, vârsta, telefonul și adresa de livrare a premiilor vor fi transmise de către câștigători prin intermediul unui mesaj privat transmis către pagina de Facebook http://www.facebook.com/Sensiblu/ în termen de 72 de ore de la afișarea câștigătorilor.

VII.2. În cazul în care datele solicitate nu sunt comunicate în termenul anterior menționat, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai acorda premiile.

VII.3. Pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

  • Participantul îndeplinea condițiile pentru a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii IV de mai sus;
  • înscrierea în Concurs s-a realizat conform Secțiunii V de mai sus;
  • au fost respectate toate condițiile de înscriere indicate la Secțiunea V de mai sus;
  • datele de contact au fost transmise printr-un mesaj privat către pagina de Facebook http://www.facebook.com/Sensiblu/ în termen de 72 de ore de la afișarea câștigătorilor.

VII.4. Premiul va fi expediat prin curier, la adresa specificată de câștigători, astfel cum aceasta a fost comunicată prin mesaj privat transmis către pagina de Facebook http://www.facebook.com/Sensiblu/

VII.5. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participanți Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

VII.6. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate, în cazul în care valoarea acestora depășește suma de 600 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători.

VII.7. Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

VII.8. Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor câștigate și nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

 

Secțiunea VIII. Protecția datelor cu caracter personal

VIII.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe toată Durata Concursului şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezentul Concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

VIII.2. Datele personale colectate, respectiv numele contului Facebook cu care se face înscrierea în Concurs, comentariul postat, numele și prenumele, vârsta, telefonul și adresa câștigătorilor vor fi colectate și folosite în scopul arătat la Secțiunea II din acest Regulament, respectiv înscrierea Participanților la Concurs și acordarea premiilor. Participarea dumneavoastră Concurs este voluntară și are ca temei legal consimțământul dumneavoastră, manifestat prin postarea unui comentariu. În consecință, în situația în care nu doriți să ne furnizați datele necesare în vederea validării dumneavoastră drept câștigător, Organizatorul se află în imposibilitatea acordării premiului.

VIII.3. Nu vom publica pe site-ul nostru web fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

VIII.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreaga durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării cîștigătorilor.

VIII.5. Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societatea DPD, care va asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

VIII.6. Sensiblu S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Facebook şi la utilizarea acestora de către Facebook. Prin înscrierea in Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate a Facebook la adresa https://www.facebook.com/policy.php.

VIII.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

Ø  Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;

Ø  Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

Ø  Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;

Ø  Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;

Ø  Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;

Ø  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);

Ø  Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;

Ø  Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

VIII.8. Pentru exercitarea acestor drepturi Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către SENSIBLU S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de email protectiedate@adpharma.com. În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

VIII.9. Pentru mai multe detalii despre Politica de confidențialitate a Sensiblu S.R.L., vă rugăm să vizitați pagina: https://www.sensiblu.com/content/27-politica-de-confidentialitate

 

Secțiunea IX. Litigii

IX.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

 

Secțiunea X. Diverse

X.1. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra Premiilor.

X.2. Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de Premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina câștigătorilor.

X.3. În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

 

 

ORGANIZATOR,

SENSIBLU S.R.L.,

Prin Administrator,

Andreea Grigorescu