Regulament concurs REMESCAR

Categorie Arhiva regulamente

Act Aditional numarul 3 din data de 26.04.2018

la REMESCAR Varice Superficiale – Termeni si Conditii generale pentru campania

„Garantia Returnarii Banilor” („Campania”)

 

Subscrisa SENSIBLU S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Mogosoaia, Str. Ciobanului nr. 133, judet Ilfov, avand Cod Unic de Inregistrare 9378655,  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/673/2007, prin Administrator Andreea Grigorescu, in calitate de distribuitor exclusiv pe teritoriul Romaniei al produsului REMESCAR Varice Superficiale,

Avand in vedere prevederile din Termeni si conditii generale si anume: “SENSIBLU S.R.L. își rezervă dreptul, fara a putea fi tras la raspundere, de a modifica termenii si conditiile generale aferente Campaniei sau de a modifica/inceta Durata acesteia și/sau alte reglementări în cazul în care apar circumstanțe neprevăzute, în afara controlului său”, a decis modificarea Termenilor si conditiilor generale dupa cum urmeaza:

Articolul 1. Incepand cu data semnarii prezentului act aditional, Durata Campaniei se modifica prin adaugarea unei noi perioade de valabilitate a Campaniei, respectiv 1 Mai 2018 – 31 August 2018, urmand ca Termenii si conditiile generale sa fie valabile si aplicabile in forma atasata prezentului act aditional.

 

REMESCAR Varice Superficiale – Termeni și Condiții generale pentru campania

„Garanția Returnării Banilor” („Campania”)

 

Campania este organizata SENSIBLU S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Mogosoaia, Str. Ciobanului nr. 133, judet Ilfov, avand Cod Unic de Inregistrare 9378655,  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/673/2007, prin Administrator Andreea Grigorescu, in calitate de distribuitor exclusiv pe teritoriul Romaniei al produsului REMESCAR Varice Superficiale.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii declara ca au luat la cunostinta si ca sunt de acord cu termenii și condițiile de mai jos.

Campania se va desfasura in 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 in continuare „Durata Campaniei”), in farmaciile Sensiblu de pe intreg teritoriul Romaniei in care se comercializeaza produsul REMESCAR Varice Superficiale.

 La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica care indeplineste urmatoarele conditii (in continuare „Participanti”):

  • a implinit varsta de 18 ani si are domiciliul stabil in Romania;
  • achizitioneaza in Durata Campaniei un produs Remescar Varice Superficiale 50 ml – EAN 5424012531154 („Produsul”) din una din farmaciile Sensiblu in care este comercializat Produsul;
  • solicita restituirea banilor in conditiile prevazute mai jos;
  • Detine un card de fidelitate Sensiblu valid (toate datele completate in sistem);

Pentru restituirea banilor reprezentand contravaloarea Produsului achizitionat, Participantii trebuie sa se prezinte in farmacia din care au achizitionat Produsul, avand asupra lor, in mod obligatoriu si cumulativ, urmatoarele:

1. bonul în original (copiile de pe bonul fiscal nu sunt acceptate), pe care trebuie subliniate data achizitiei și prețul Produsului;

2. o adresa care va cuprinde datele de contact  (nume, adresa completă, adresa de e-mail) și motivul returnarii Produsului;

3. ambalajul original (primar- tubul in care se afla produsul si secundar – cutia in care se afla tubul) al Produsului;

4. o fotografie sau doua fotografii, dupa caz, in care sa fie evidentiate:

- zona afectata inainte de inceperea tratamentului cu Produsul,

- respectiv, zona afectata dupa terminarea tratamentului cu Produsul.

Participantii trebuie sa se prezinte in farmacia din care au achizitionat Produsul in termen de 30 de zile de la achiziționarea Produsului (verificarea se va face prin intermediul datei de achizitie a Produsului, astfel cum reiese aceasta din bonul fiscal).

Data achizitiei Produsului inscrisa pe bonul fiscal trebuie sa fie in perioadele de desfasurare a Campaniei, conform celor anterior mentionate.

Restituirea banilor se va efectua in termen de maximum 30 zile de la prezentarea Participantului in farmacia de unde s-a achizitionat Produsul, exclusiv in numerar. In acest termen, SENSIBLU S.R.L. va urma procedura de retur produse interna, urmand ca la finalizarea acestei proceduri Participantul sa fie contactat in vederea prezentarii acestuia in farmacia de unde a achizitionat Produsul pentru restituirea banilor. Produsul nu se poate schimba cu un alt produs din farmacie.

SENSIBLU S.R.L. îşi rezervă dreptul de a nu raspunde solicitarilor de restituire a banilor care nu respectă Termenii si Conditiile generale ale prezentei Campanii sau care sunt susceptibile de fraudă, inclusiv, dar fara a se limita la fraudarea fotografiilor prezentate.

Pentru evitarea oricarui dubiu, SENSIBLU S.R.L. isi rezerva dreptul de a nu restitui banii Participantilor care motiveaza returnarea produsului ca urmare a lipsei efectelor, daca aceasta lipsa se datoreaza unor cauze care sunt prevazute in prospectul Produsului sau care se datoreaza modului de pastrare si/sau utilizare a Produsului de catre Participant.

SENSIBLU S.R.L. nu poate fi făcut responsabil pentru erori în informații oferite de participanți cu privire la datele de contact furnizate.

SENSIBLU S.R.L  nu poate fi facut răspunzător pentru pierderea dovezii de cumpărare ( bonului fiscal) si/sau deteriorarea/pierderea ambalajului primar sau secundar.

Această Campanie asigură șanse egale tuturor consumatorilor, ceea ce însemnă că termenii si conditiile generale stabilite trebuie respectate cu strictețe. În caz de utilizare abuzivă, fraudă sau manipulare, SENSIBLU S.R.L. are dreptul de a exclude participanții din Campanie si de a nu returna banii aferenti. SENSIBLU S.R.L. are dreptul de a exercita această acțiune si dacă apar motive de suspiciune și nu este obligată să informeze participantul cu privire la aceasta sau sa furnizeze dovezi în acest sens.

 

SENSIBLU S.R.L. își rezervă dreptul, fara a putea fi tras la raspundere, de a modifica termenii si conditiile generale aferente Campaniei sau de a modifica/inceta Durata acesteia și/sau alte reglementări  în cazul în care apar circumstanțe neprevăzute, în afara controlului său.

Important:

  • Oricare solicitare de returnare a banilor care nu îndeplinește condițiile de mai sus nu va fi luată în considerare.
  • Fiecare Participant care achizitioneaza Produsul poate solicita o singura data returnarea banilor, indiferent de numarul de Produse achizitionate pe durata Campaniei.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care se face exclusiv in scopul mentionat in prezenta Campanie.

SENSIBLU S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, conform notificarii generale nr. 233 inregistrata in registrul de evidenta  a prelucrarii  de date cu caracter personal.

Participantii au urmatoarele drepturi pe care si le pot exercita, conform art 13-15 din Legea nr. 677/2001, in mod gratuit printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata SENSIBLU S.R.L.: dreptul  de acces la date ( de a primi  informati in legatura  cu prelucrarea propriilor date), dreptul de interventie asupra datelor (rectificare, blocare, actualizare, stergere a datelor, etc.), dreptul de opozitie (de a se opune  in orice moment cu privire la prelucrarea propriilor date). Cererea va fi transmisa catre  SENSIBLU S.R.L., cu sediul in str. Ciobanului nr. 133, Mogosoaia, jud. Ilfov, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, cerere in care se vor mentiona datele de identificare ale persoanei in cauza, inclusiv adresa de corespondenta, precum si datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie.

Termenii si conditiile acestei Campanii vor fi accesibile in mod gratuit oricarui participant, pe intreaga perioada de valabilitate a Campaniei in farmaciile participante si pe site-ul www.remescar.com.ro.

 

SENSIBLU S.R.L.                                                                                                 Data: 26.04.2018

Prin Administrator

Andreea Grigorescu