Act Aditional  nr. 3 din data de 07.12.2012 la Regulament Oficial al campaniei Sensiblu “Trimite-ti prietenii in Sensiblu”

Organizatorul campaniei “Trimite-ti prietenii in Sensiblu” este S.C. Sensiblu SRL, cu sediul in localitatea Mogosoaia, judetul Ifov, Str. Ciobanului nr.133, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J23/673/2007, cod unic de inregistrare 9378655, atribut fiscal RO, capital social 25.224.120 ron, reprezentata prin Administrator S.C. ADKIT SERV S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 4, Str. Peroni, nr. 43, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/19458/2004, Cod Unic de inregistrare 16980407, prin reprezentant permanent CHItA DAN.

A decis modificarea Regulamentului campaniei Sensiblu “Trimite-ti prietenii in Sensiblu” dupa cum urmeaza:

Articolul 1. Regulamentul Oficial al campaniei Sensiblu “Trimite-ti prietenii in Sensiblu” se modifica si va avea forma atasata prezentului act aditional.

Articolul 2.Discount-ul acordat in baza regulamentului campaniei “Trimite-ti prietenii in Sensiblu” si acumularea de puncte pe cardul de fidelitate Sensiblu echivalentul a 5%, respective 2% din tranzactiile Prietenilor se vor acorda si in cazul prezentarii in farmaciile Sensiblu a cupoanelor emise incepand cu  anul 2010.

SC SENSIBLU SRL
Reprezentant permanent administrator
DAN CHITA

 

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI SENSIBLU
“TRIMITE-TI PRIETENII IN SENSIBLU”

ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei “Trimite-ti prietenii in Sensiblu” este S.C. Sensiblu SRL, cu sediul in localitatea Mogosoaia, judetul Ifov, Str. Ciobanului nr.133, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J23/673/2007, cod unic de inregistrare 9378655, atribut fiscal RO, capital social 25.224.120 ron, reprezentata prin Administrator S.C. ADKIT SERV S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 4, Str. Peroni, nr. 43, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/19458/2004, Cod Unic de inregistrare 16980407, prin reprezentant permanent CHItA DAN (denumita in continuare “Organizatorul”).

Campania se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE
Campania “Trimite-ti prietenii in Sensiblu” a fost lansat in luna decembrie 2005 si are durata nedeterminata.
Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea sau modificarea campaniei. instiintarea referitoare la incetarea campaniei va fi afisata de Sensiblu cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii programului in toate farmaciile Sensiblu, intr-un loc vizibil. Programul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Campania se desfasoara in toate farmaciile Sensiblu din Romania.

DREPT DE PARTICIPARE
Poate participa la campanie orice persoana cu cetatenie romana si domicilul stabil in Romania, detinatoare de card de fidelitate Sensiblu (denumit in continuare “Participantul”). Participantii la aceasta campanie vor imparti cupoanele de discount aferente unor terte parti (denumite in continuare “Prieteni”) care pot fi sau nu posesori de card Sensiblu.
La campanie nu au dreptul sa participe:

    -angajatii SC SENSIBLU SRL, SC Mediplus SRL si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu SC SENSIBLU SRL, SC Mediplus SRL, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora. -angajatii agentiilor de publicitate si persoanele fizice sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare in cadrul agentiilor care realizeaza comunicarea acestei actiuni, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora.

MECANISMUL CAMPANIEI
Pe perioada de desfasurare a campaniei, orice Participant, poate cere in farmacii, lunar, un numar de cupoane de discount, in limita stocului disponibil, pe care sa le ofere Prietenilor. Cupoanele de discount au inscrisa o serie sub forma de cod de bare care va fi legata in sistemul informatic al Organizatorului cu seria cardului Participantului care a solicitat cupoanele.

Fiecare cupon de discount permite Participantilor care il solicita sa acumuleze in puncte de fidelitate pe cardul propriu de fidelitate Sensiblu echivalentul a 5% din valoarea fiecarei tranzactii a Prietenilor, care achizitioneaza produse din farmaciile Sensiblu prezentand cupoanele asociate seriei cardului de fidelitate al Participantului careia ii corespunde codul de bare al cuponului de discount prezentat.

La randul lor, Prietenii care cumpara produse din farmaciile Sensiblu si prezinta cupoane de discount din campania “Trimite-ti prietenii in Sensiblu”, asociate unei serii de card de fidelitate, vor putea beneficia de un discount direct de minim 12% la produsele si/sau serviciile pe care le achizitioneaza din farmaciile Sensiblu, indiferent daca sunt sau nu posesori de card de fidelitate Sensiblu.

in cazul in care Prietenii sunt posesori de card de fidelitate Sensiblu si prezinta la achizitionarea de produse si/sau servicii din farmaciile Sensiblu pe langa cardul de fidelitate si un cupon de discount, conform prezentului regulament  vor beneficia de discount-ul de minim 12% mentionat mai sus, fara a putea beneficia si de eventualele promotii oferite in baza propriului card de fidelitate Sensiblu indiferent de tipul acestuia (Standard, Silver sau Gold).

In cazul in care Prietenii:

    -sunt posesori de card de fidelitate Sensiblu cu optiunea Econom activata si -prezinta la achizitionarea de produse si/sau servicii din farmaciile Sensiblu pe langa cardul de fidelitate si un cupon de discount,

Vor beneficia de

    -discount-ul mentionat mai sus de minim 12% din valoarea sumei platite la achizitionarea produselor de puericultura, produselor cosmetice si dermatocosmetice, respectiv de,-un voucher in valoare de 15% din valoarea sumei platite pentru achizitionarea produselor din alte categorii decat cele mentionate la punctul 1;

Fara a putea beneficia si de eventualele promotii oferite in baza propriului card de fidelitate Sensiblu indiferent de tipul acestuia (Standard, Silver sau Gold).

In situatia mentionata la punctul 2 de mai sus, ca exceptie, fiecare cupon de discount va aduce pe cardul de fidelitate asociat cuponului de discount utilizat 2% din tranzactiile Prietenilor, care achizitioneaza produse din farmaciile Sensiblu prezentand respectivul cupon.

Voucherul reprezentand 15% din valoarea sumei platite se afla pe bonul de casa care atesta ca s-au achizitionat produsele mentionate mai sus, tranzactie cu ocazia careia Prietenul a utilizat cardul de fidelitate Sensiblu cu optiunea Econom activata si cuponul de discount, are un cod de bare si se poate folosi doar prin scanarea lui la casa, in orice farmacie Sensiblu incepand de a 2-a zi fata de ziua in care a fost primit timp de 3 luni.

Posesorul de cupon care, inainte de efectuarea cumparaturii, nu preda cuponul pentru scanare, nu va putea beneficia de aceste discounturi. Cuponul nu permite oferirea discountului ulterior momentului cumparaturii.

Discount-ul acordat in baza prezentului regulament in cadrul programului “Trimite-ti prietenii in Sensiblu”, se supune urmatoarelor conditii:
- Discount-ul de minim 12% mentionat mai sus se aplica la pretul de vanzare al produselor si/sau serviciilor atata timp cat pretul rezultat nu este egal sau mai mic decat pretul de achizitie al produselor respective, conform reglementarilor legale in vigoare. in cazul in care cu ocazia aplicarii discount-ului de minim 12% pretul de vanzare al produselor si/sau serviciilor scade sub pretul de achizitie, discount-ul va fi redus in mod corespunzator astfel incat pretul final de vanzare al produselor si/sau serviciilor sa nu scada sub pretul de achizitie.
- Discount-ul in valoare de 15%, conform voucher-ului acordat, din suma platita, se acorda doar cu conditia ca pretul final de vanzare cu amanuntul ce ar rezulta in urma acordarii discount-ului de 15% la pretul de vanzare sa nu fie mai mic decat costul de achizitie. in cazul in care in situatia anterior mentionata pretul final de vanzare ar scadea sub costul de achizitie in urma aplicarii discount-ului acordat in baza voucher-ului se va acorda discount doar pana la valoarea procentului de reducere care ar putea fi aplicat. 
- in cazul produselor care au pret impus de Ministerul Sanatatii si Familiei, nu se aplica nici un tip de discount.
- Nu se acorda nici un tip de discount daca produsul achizitionat se afla in orice fel de promotie.

Clientii Sensiblu participanti la aceasta campanie nu vor acumula puncte de fidelitate pe cardul Sensiblu, echivalentul a 5%, respectiv 2% din tranzactiile Prietenilor, daca prin aceasta s-ar incalca dispozitii legale in vigoare cu privire la acordarea/primirea de beneficii din partea unitatilor farmaceutice.

REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul oficial al campaniei “Trimiteti prietenii in Sensiblu” este disponibil pentru consultare in mod gratuit oricarui participant la program in toate farmaciile Sensiblu. Pentru informatii suplimentare, se poate apela Serviciul TelVerde – 0800 080 234 – acces gratuit, cu program non-stop sau accesa adresa de site www.sensiblu.com. Prin participarea la acest Program, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

SC SENSIBLU SRL
Reprezentant permanent administrator
DAN CHITA

 


   

Newsletter

Inscriere newsletter

E-mail:

Citeste ultimul newsletter
   
   
   
   
   
   
   
A.N.P.C.                Producatori
 Copyright 2015 A&D Pharma. Toate drepturile rezervate
Tel verde: 0800.080.234               Termeni si conditii